Brendirani proizvodi kao trajna reklama

U današnjem vremenu tržišne ekonomije i borbe za šta bolju poziciju na tržištu, koriste se svi mehanizmi  kako dopreti do budućeg konzumenta ili kako zadržati već postojećeg... naravno, društvene mreže su jedan od najboljih modela kako dopreti do šta više potrencijalnih kupaca. Ali, jedan od modela koji se sve više koristi su i brendirani proizvodi. 

Brendirani proizvodi u sebi sublimiraju 2 dobre osobine, kada je o našoj ponudi reč... upotrebljivi su i korisni proizvodi, a sa promo porukom...koja ili kao upotrebljiv predmet /u ugostiteljstvu ili turizmu/, podseća gosta gde je i pokušava da nametne želju za ponovnim dolaskom... ili se prodaje kao suvenir, poklanja u nekoj nagradnoj igri ili na neki treći način spaja krajnjeg kupca ili klijenta sa kompanijom koja je obezbedila brendirane proizvode.